NOM I COGNOMS DEL/LA MODISTA CONCURSANT
DNI
CARRER  NÚMERO TELÈFON
CIUTAT
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
CORREU ELECTRÒNIC
 MODALITAT
Infantil / Moda actual / Vestit d'època o indumentària
Vestit de nit / Vestit de núvia
TÍTOL DEL VESTIT